Przyjdź na Dzień Otwarty

Misja

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Sternik tworzymy przestrzeń, w której młodzi ludzie wzrastają intelektualnie, moralnie i duchowo. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich.

Akademickie liceum
 • dobra szkoła w dobrej lokalizacji
 • sieć 30 placówek w całej Polsce
 • wysoki poziom edukacyjny
 • wykwalifikowana kadra
 • dress code
 • Wybierz swoją ścieżkę
 • elastyczny wybór rozszerzeń
 • akademicki system oceniania
 • roczne projekty badawcze
 • Szansa na osobisty rozwój
 • tutoring akademicki dla każdego ucznia
 • przyjazna atmosfera
 • warsztaty psychologiczne
 • opieka duchowa
 • O nas

  • Collegium ALO – ścisła współpraca z ALO Pryzmat z Pruszkowa, ALO Nurt z Wrocławia i LO In Altum z Katowic
  • sieć 30 placówek w całej Polsce
  • wysoki poziom edukacyjny
  • wykwalifikowana kadra
  • dress code
  • domowa, przyjazna atmosfera
  • wartościowe środowisko rówieśnicze
  • rozwój kompetencji społecznych uczniów

  Rekrutacja

  Kryteria przyjęcia:

  • zachowanie przynajmniej dobre
  • średnia ocen minimum 4.0
  • rozmowa indywidualna z kandydatem i z rodzicami
  • egzamin wewnętrzny (opłata 300 zł)

  czesne: 1350 zł

  Biuro rekrutacji: 882 574 630, 662 501 529

  Nauka - Liceum Akademickie

  WYKWALIFIKOWANA KADRA

  • nauczyciele, którzy są przewodnikami i mentorami dla uczniów
  • bliska współpraca z uczniem budowana na wzajemnym szacunku i zaufaniu

  ELASTYCZNY SYSTEM ROZSZERZEŃ:

  • język angielski: od I semestru klasy 1 (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
  • wybór przedmiotu wiodącego od II semestru klasy I (matematyka, biologia, historia lub język polski)
  • wybór przedmiotu rozszerzonego od 1 semestru klasy II

  PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

  • punkty za pracę w semestrze oraz za końcowy egzamin
  • system akademicki zakładający dojrzałość ucznia
  • budowanie wewnętrznej motywacji do systematycznej nauki

  SESJA EGZAMINACYJNA PO KAŻDYM SEMESTRZE NAUKI

  • egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu rozszerzonego
  • przygotowanie uczniów do regularnego zaliczania większych porcji materiału (synteza poszczególnych tematów z danego przedmiotu)
  • systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego (egzaminy składają się z zadań maturalnych) oraz oswajanie ze stresem egzaminacyjnym)

  PLAN PRZYGOTOWAŃ DO MATURY

  • harmonogram przygotowań rozłożony na cały rok szkolny
  • dodatkowe jednostki lekcyjne z przedmiotów maturalnych w ostatniej klasie
  • maratony naukowe w wybrane soboty

  ROCZNE PROJEKTY BADAWCZE

  • nauka metody badawczej: stawiania hipotezy, zbierania danych, zaplanowania i przeprowadzania badań, opracowania wyników i wyciągania wniosków
  • projekty indywidualne w klasie I; projekty grupowe w klasach starszych
  • praca pod kierunkiem opiekuna projektu, rozłożona na pięć etapów

  WARSZTATY AKADEMICKIE

  • Zajęcia ze sztuką – godzina dla kultury (malarstwo, rzeźba, architektura)
  • Science – godzina dla nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, informatyka i wszelkie połączenia między nimi)
  • Psychologia i zarządzanie – jak zarządzać projektami i własnym stresem w pracy zespołowej

  DOROCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

  • konferencja organizowana przez uczniów kl. III
  • temat przewodni wybierany na początku każdego roku szkolnego
  • prezentacja wyników rocznych projektów badawczych z zakresu tematu konferencji

   

  AKADEMICKIE CZWARTKI

  • comiesięczne otwarte spotkania z zaproszonym gościem na akademickim poziomie
  • panele, dyskusje, debaty z udziałem uczniów
  • spotkania w rocznym cyklu tematycznym

  KLUB DEBAT STERNIKA

  • nauka argumentacji na akademickim poziomie, budowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia merytorycznych dyskusji,
  • ćwiczenie się w krytycznym myśleniu
  • oswajanie z sytuacją wystąpień publicznych

  MODUŁ KSZTAŁCENIA KLASYCZNEGO

  Obowiązkowy moduł kształcenia klasycznego.
  Pragniemy, aby nasi uczniowie byli osobami dojrzałymi i wewnętrznie spójnymi. Dlatego powinni być świadomi swoich korzeni oraz złożoności świata, w którym przychodzi im funkcjonować, a także sprawnie odnajdować się w jego meandrach.

  Dlatego zabierzemy naszych uczniów w podróż do korzeni naszej cywilizacji, zbudowanej na greckiej filozofii, rzymskim prawie i wartościach chrześcijańskich. Zachęcimy do poszukiwania i zgłębiania fundamentalnych wartości, takich jak Prawda, Dobro i Piękno. Dostarczymy wiedzy z zakresu logicznego i krytycznego myślenia oraz ochrony przed wszechobecną w dzisiejszej kulturze manipulacją.

  AKADEMICKI CHARAKTER LICEUM

  Akademicki charakter Liceum i Rada Naukowa 
  Akademicki charakter Liceum sprawia, że jest ono przeznaczone dla uczniów, którzy mają wolę i predyspozycje do kontynuowaniu nauki w najlepszych szkołach wyższych w kraju i za granicą. Celem naszego Liceum jest zatem między innymi jak najlepsze przygotowanie do matury oraz umożliwienie uczniom dostępu do wymarzonych kierunków studiów. Jednocześnie, aby wzmacniać akademickie aspiracje uczniów i pomóc im w trafnym wyborze kierunku studiów, chcemy już w czasie nauki w szkole średniej zapoznać ich z akademickimi metodami pracy i weryfikacji wiedzy, umożliwić żywy kontakt z wybitnymi naukowcami i nauczycielami akademickimi, a także dać możliwość bezpośredniego poznania polskich i zagranicznych uczelni akademickich.

  Przy Liceum powołana zostałą Rada Naukowa, w której zasiadają osoby posiadające stopnie lub tytuły naukowe w ramach szerokiego spektrum dziedzin i dyscyplin naukowych. Celem Rady jest między innymi ustalanie i zatwierdzanie rocznego programu wykładów akademickich realizowanych w naszym Liceum, koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz wsparcie przy realizacji projektów badawczych realizowanych przez licealistów.

  Rozwój - Więcej Niż Nauka

  TUTORING

  • Tutor jako szczególne wsparcie dla każdego ucznia
  • Spotkania z uczniem 1:1 minimum raz w miesiącu
  • Praca nad kluczowymi obszarami osobistego rozwoju – wybór jednej z 12 ścieżek rozwoju

  WYCIECZKI INTEGRACYJNE

  • trzydniowy wyjazd z wychowawcami klasy na początku września w każdym roku szkolnym (wyjazd w teren: góry, parki krajobrazowe, jeziora)
  • okazja do zadbania o relacje wewnątrzklasowe
  • dodatkowy całodniowy wyjazd w połowie roku szkolnego

  WYJAZDY NAUKOWE

  • trzydniowe wyjazdy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych w czerwcu w każdym roku szkolnym (wyjazd do wybranego miasta w Polsce)
  • zajęcia na uczelniach wyższych, w placówkach naukowych lub kulturalnooświatowych
  • rozwijanie naukowych pasji, pokazywanie możliwych perspektyw i ścieżek kariery

   

   

  SAMORZĄD SZKOLNY

  • coroczne wybory przedstawicieli klas oraz przewodniczącego samorządu szkolnego
  • comiesięczne spotkania z dyrekcją szkoły
  • oddolne inicjatywy, realny wpływ na życie szkoły

  CZERWCOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

  • piknik dla uczniów i nowoprzyjętych kandydatów do LO
  • impreza organizowana przez uczniów
  • okazja do zebrania funduszy na wsparcie wycieczek

  DOŁĄCZ DO NAS

  Współpraca

  Współpracujemy z ALO PRYZMAT w Pruszkowie, ALO NURT we Wrocławiu i ALO IN ALTUM w Katowicach.

  Dobrze jest mieć dobrych przyjaciół 🙂
  Dziękujemy!