Główne założenia Programu Mentoringowego

Wyzwania jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, chęć ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych i podnoszenia poziomu wychowawczego oraz dydaktycznego placówek edukacyjnych STERNIK-Poznań zainspirowały Fundację do zainicjowania Programu Mentoringowego MENTOR.

Program powstał, aby pomóc każdemu uczestnikowi wykorzystać w pełni swój potencjał tak, aby służył on jemu samemu, jak i społeczności szkolnej, którą współtworzy.

Program MENTOR Fundacji Sternik-Poznań to zindywidualizowana forma wsparcia procesu doskonalenia, uczenia się i rozwoju pracowników Fundacji, oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej relacji Mentor –  Mentee.

Zaufanie
Wsparcie
Rozwój

Q&A

Kim jest Mentor?

Mentor to osoba z umiejętnościami pracy w trybie mentoringowym, która wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomagać innym w ich rozwoju i realizacji wyznaczonych celów. Pojęcie mentora wiąże się z pojęciem Mentee czyli podopiecznego.

Kim jest Mentee?

Mentee to osoba korzystająca ze wsparcia Mentora.

Czym jest mentoring?

Mentoring polega na udzieleniu przez Mentora indywidulanego wsparcia Mentee w sprecyzowaniu celu, przygotowaniu planu działania oraz wdrożeniu go w życie.

Jakie są cele mentoringu?

Cele mentoringu ustalane są indywidualnie podczas sesji monitoringowej.  Mentee na początku współpracy wskazuje, z jakim wyzwaniem udaje się do Mentora. Podczas sesji mentoringowej wspólnie zostaje doprecyzowany cel, ustalony konkretny efekt oraz opracowany plan działania.

Mentee

W Programie Mentoringowym, w roli Mentee może wziąć udział osoba, która:

 • jest pracownikiem Fundacji Sternik-Poznań;
 • stawia przed sobą nowe cele zawodowe i chce je realizować;
 • jest otwarta na nowe pomysły, rozwiązania, chce się rozwijać;
 • ma świadomość odpowiedzialności za swoje wybory i decyzje przy jednoczesnej chęci skorzystania ze wsparcia doświadczonego Mentora;
 • jest gotowa do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem;
 • jest otwarta na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Korzyści z udziału w Programie dla Mentee:

 • możliwość kilkumiesięcznej indywidualnej pracy z doświadczonym Mentorem – skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia;
 • możliwość konsultacji własnych pomysłów i koncepcji;
 • możliwość uczestniczenia w wysokiej jakości warsztacie (sesja wprowadzająca) prowadzonym przez profesjonalnego eksperta z obszaru mentoringu;
 • dostęp do publikacji przygotowanych dla uczestników programu;
 • uzupełnienie posiadanych narzędzi tutoringowych;
 • wymiana doświadczeń – poszerzenie sieci kontaktów i relacji zawodowych.

Mentor

W Programie Mentoringowym, w roli Mentora może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła szkolenie kandydatów dla mentorów „Akademia Mentora”;
 • pamięta, że może prezentować wnioski i wskazywać alternatywne rozwiązania, ale nie do niej należy wybór konkretnych działań podejmowanych w poszczególnych sytuacjach;
 • buduje kulturę zaufania i szacunku;
 • chce wspólnie pracować i wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami.

Korzyści z udziału w Programie dla Mentora:

 • zdobywanie praktyki i rozwój kompetencji mentoringowych;
 • możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem i satysfakcja z faktu wspierania Mentee;
 • okazja do wymiany doświadczeń, spojrzenie z innej perspektywy na wiele tematów;

Udział w Programie obejmuje:

 • 4 indywidualne sesje mentoringowe Mentee z Mentorem, trwające do 1,5 godziny;
 • 1 warsztat dla Mentees prowadzony przez profesjonalnego eksperta z obszaru mentoringu;
 • 1 wspólne spotkanie Mentorów i Mentees w połowie programu;
 • inauguracja i zakończenie programu;
 • dostęp do materiałów merytorycznych.

Edycja Programu na rok szkolny 2023/2024:

 • Mentoring skoncentrowany jest poza celami wyznaczonymi przez Mentee na  rozwoju jakości nauczania w placówkach edukacyjnych Fundacji STERNIK-Poznań

 

Przebieg Programu Mentoringowego:

 • Listopad – inauguracja Programu. Dyrektorzy przedstawiają założenia programu w swoich placówkach.
 • Do 22 listopada Mentee wybierają Mentorów.
 • Grudzień – szkolenie online dla Mentee.
 • Od 2 stycznia indywidualne sesje mentoringowe.
 • Maj/czerwiec – zakończenie programu.