Przy Liceum powołana została Rada Naukowa, w której zasiadają osoby posiadające stopnie lub tytuły naukowe w ramach szerokiego spektrum dziedzin i dyscyplin naukowych. Celem Rady jest między innymi ustalanie i zatwierdzanie rocznego programu wykładów akademickich realizowanych w naszym Liceum, koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz wsparcie przy realizacji projektów badawczych realizowanych przez licealistów.