Kilka prostych kroków:

 • Wypełnienie formularza | 15 min
 • Przesłanie skanu dziennika elektronicznego jak załącznik poniższego formularza
 • Rozmowa Dyrektora z rodzicami
 • Egzamin wstępny pisemny (język polski, matematyka, język angielski)
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem | 30 minut

  Rodzic

  Nazwisko rodzica *

  Imię rodzica *

  Telefon rodzica *

  E-mail rodzica *

  Kandydat

  Nazwisko kandydata *

  Imię kandydata *

  Życiorys kandydata *
  Prosimy, żeby kandydat podał Szkołę Podstawową do której uczęszcza; wymienił swoje osiągnięcia (konkursy, olimpiady itp.), a także wszystkie niezbędne informacje, które w ocenie kandydata mogą wpłynąć korzystnie na przedstawienie swojej sylwetki.

  Uzasadnienie wyboru *
  Prosimy, żeby kandydat w kilku zdaniach uzasadnił wybór, dlaczego chciałby kontynuować naukę w naszym Liceum.

  Załącznik