ROCZNE PROJEKTY BADAWCZE

 • nauka metody badawczej: stawiania hipotezy, zbierania danych, zaplanowania i przeprowadzania badań, opracowania wyników i wyciągania wniosków
 • projekty indywidualne w klasie I; projekty grupowe w klasach starszych
 • praca pod kierunkiem opiekuna projektu, rozłożona na pięć etapów

Przykładowe tematy projektów badawczych

 1. Zamki w Polsce dawniej i dziś – formy, funkcje, znaczenia
 2. Jak się zarabia na śmieciach?
 3. Zbuduję dom w okolicach Poznania.
 4. Nauka i wiara – dwie drogi do tego samego celu. Wokół stanowiska Michała Hellera oraz encykliki Fides et Ratio.
 5. Rozwój medycyny i biotechnologii. Czy etyka nadąża?
 6. Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego.
 7. Średniowieczny dress code na podstawie mody europejskich dworów.
 8. Rzymianie kontra barbarzyńcy – historia oparta na limesie.
 9. Rozwój kultu świętych i relikwii w średniowiecznej Europie.
 10. Niechciani generałowie. Losy polskich dowódców po zakończeniu II wojny światowej.
 11. Czym są i jak działają suplementy diety?
 12. Zdrowa dieta nastolatków.
 13. Learning English through playing computer games – an easier method? Do gamers actually achieve higher proficiency without effort?
 14. Idealne figury przestrzenne.