Misja

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Sternik tworzymy przestrzeń, w której młodzi ludzie wzrastają intelektualnie, moralnie i duchowo. Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich. 

Wspieramy rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, pomagając im w wychowaniu dobrych i szczęśliwych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Czynimy to poprzez wysokiej jakości edukację personalistyczną i pomoc w kształtowaniu postaw opartych na chrześcijańskiej wizji człowieka i fundamentalnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Wizja

Wierzymy, że przedszkola i szkoły pełnią swoją misję, gdy stają się wspólnotą rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Rodzice pochodzący z różnorodnych środowisk społecznych uzyskują u nas wsparcie, wiedzę i narzędzia służące edukacji i wychowaniu dzieci. Wykorzystujemy do tego m.in. tutoring, dzięki któremu nasi podopieczni osiągają pełnię swoich możliwości. Wierzymy, że drogą do wzrostu naszych uczniów jest wzajemna miłość rodziców i rozwój ich kompetencji wychowawczych. 

Pracują u nas profesjonaliści z pasją, wymagający, ale i wspierający uczniów. Wiążemy się z nauczycielami długoterminowo, stawiając na ich ciągłe doskonalenie, twórcze zaangażowanie w życie przedszkola i szkoły oraz pracę zespołową. Jesteśmy przekonani, że w różnorodności osób tkwi siła do rozwoju. 

Inspirujemy, pomagamy odkrywać i rozwijać talenty, uczymy przez doświadczanie i solidną pracę. Kształtujemy umiejętność refleksyjnego myślenia, samodzielnego uczenia się i podejmowania dobrych decyzji. Tu nauka staje się przygodą, a do przedszkola i szkoły wraca się z radością. 

W przedszkolach i szkołach Fundacji Sternik-Poznań nieustannie rozwijamy się, współpracujemy ze sobą i czerpiemy z doświadczeń innych placówek, zwłaszcza działających w modelu edukacji personalistycznej. Przyczyniamy się do budowania lepszego społeczeństwa.