Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że rozważacie Państwo ofertę edukacyjną Fundacji STERNIK-Poznań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami misji i wizji naszej Szkoły.

Etapy rekrutacji

Przebieg rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie Dziecka.
 2. Umówienie terminu spotkania rekrutacyjnego.
 3. Spotkanie Rodziców z Dyrektorem.
 4. Egzamin wewnętrzny i rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Podpisanie umowy o naukę.
 6. Złożenie oryginału świadectwa.

Opłaty

Obowiązujące w bieżącym roku szkolnym tj. 2023/2024

 • miesięczne czesne wynosi 1350 zł

czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku

Obowiązujące w następnym roku szkolnym tj. 2024/2025

 • czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku

miesięczne czesne wynosi 1350 zł

Wpisowe

Obowiązujące w bieżącym roku szkolnym tj.2023/2024 – 1200 zł

Obowiązujące w bieżącym roku szkolnym tj.2024/2025:

1. Dla uczniów kontynuujących naukę po Szkołach Podstawowych w modelu Sternika – 1350 zł
 
2. Dla pozostałych uczniów – 2700 zł

Zniżki

 • za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 33% nominalnej stawki czesnego
 • za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego
 • za 5-te i każde kolejne dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice nie płacą czesnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z ulgi nadzwyczajnej w opłacie z tytułu czesnego i wpisowego.

Wniosek można kierować na adres ulgi@sternikpoznan.pl

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym:

sekretariat@sternikpoznan.edu.pl lub telefonicznie: +48 882 574 630

 • Termin zapisów do 1 klasy ALO, na rok szkolny 2024/2025, mija 15 kwietnia 2024 r. Po tym terminie, zapisy przyjmowane są na listę rezerwową lub uzupełniającą.
 • Nabór do pozostałych klas odbywa się w trybie rekrutacji ciągłej – uzupełniającej, o ile są wolne miejsca w placówce.
 • Jeden wniosek rekrutacyjny dotyczy jednego dziecka.