Konferencja

27.01.2024 r.

Drzwi Otwarte 25.11.2023 r., godz. 10.00

w każdy piątek 11.00-13.00

Zapisy na egzamin wewnętrzny do 15.04.2024 r.

Opłata za egzamin 300 zł
FUNDACJA STERNIK-POZNAŃ
PKO Bank Polski SA

91 1020 4027 0000 1802 1805 3592

Zapisy na Rozmowę Kwalifikacyjną

do 15.04.2024 r.
(zapis przez stronę www zakładka REKRUTACJA)

Egzamin wewnętrzny

20.04.2024 r.
godz. 9:00 – 12:30

Rozmowa Kwalifikacyjna

22-26 kwietnia 2024

13-17 maja 2024

Ogłoszenie listy przyjętych Kandydatów

24.05.2024 r.

Rozmowa z Rodzicami Kandydata oraz podpisanie umowy edukacyjnej i wpłata wpisowego 

od 30 maja do 30 czerwca

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia SP
deadline do 07.07.2024 r.

od 21.06.2024
– złożenie oryginału świadectwa daje gwarancję przyjęcia

 

Opłata za egzamin wynosi 300 zł
FUNDACJA STERNIK-POZNAŃ
PKO Bank Polski SA
91 1020 4027 0000 1802 1805 3592
W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata