plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Sekretariat:
Telefon: 668 336 666
 
Dyrektor:
Telefon: 882 574 630