Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Fundacji STERNIK-Poznań
plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel: 668 336 666
sekretariat@sternikpoznan.edu.pl