Za nami kolejny Akademicki Czwartek w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Sternik Poznań. Tym razem o prawie karnym jako ultima ratio oraz o pracy oskarżyciela i obrońcy opowiedzieli naszym uczniom prokurator Łukasz Trepiński oraz adwokat Tomasz Henclewski. Krótki wstęp teoretyczny do podstawowych zagadnień prawa karnego poprowadził Norbert Napieraj.